Bagaimana kempen marketing meresap dalam otak pelanggan?

Tip marketing berkesan

“People associated with people.”

Ini perkongsian yang keluar dari mulut Tuan Wan Nong Muzafar (Perancang strategik bisnes Karangkraf).

Manusia suka berinteraksi dengan manusia.

Marketing yang dekat dengan pelanggan.

Justeru itu, apabila kita melakukan kempen-kempen marketing, nampakkan kempen itu mempunyai elemen-elemen manusia, bukan robot.

Jangan terlalu kaku.

Hasilkan kempen marketing yang mempunyai personaliti dan watak yang dekat dengan pelanggan.

Kempen marketing yang bagus adalah mempunyai ciri-ciri “human” atau manusia. Yakni membawa beberapa elemen penting seperti:

  1. Emosi.
  2. Watak.
  3. Mesra pelanggan.
  4. Mempunyai sentuhan peribadi.
  5. Realistik.
One Response
  1. ikhwan December 2, 2014 Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *